Wiesbaden, Kochbrunnen

[La sorgente Kochbrunnen a Wiesbaden]

La Kochbrunnen è la più famosa delle sorgenti termali di Wiesbaden. Wiesbaden, 6 settembre 2009.

Copyright © 1998-2019 Delta November